Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Total Productive Maintenance

H ATLANTIS Engineering εφαρμόζει μία ολιστική μέθοδο που μετατρέπει το TPM (Total Productive Maintenance) σε «οδικό χάρτη» για την κατάκτηση του World Class Manufacturing.

1. Μεθοδολογία

Η δομή των πυλώνων του TPM αποσαφηνίζει και εμπλουτίζει το ρόλο κάθε μέλους, από τον χειριστή μέχρι τη διοίκηση, χτίζοντας μία αποδοτική ομάδα χωρίς κενά και επικαλύψεις. Ο καθένας γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει σωστά από την πρώτη φορά.

2. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Η εφαρμογή της Αυτόνομης Συντήρησης δεν εξαντλείται στην πιστή εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών. Για να αντλήσουμε το 100% του δυναμικού και των ικανοτήτων κάθε εργαζομένου, απαιτείται μία πιο ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει το λογικό και συναισθηματικό προφίλ κάθε ανθρώπου.
Ακολουθώντας τα «βήματα» της παγκόσμιας εμπειρίας και πρακτικής διαφυλάσσουμε τις επιχειρήσεις από αστοχίες και αποκλίσεις από τον επιθυμητό στόχο.

3. Μηδενισμός απωλειών

Οι απώλειες είναι ο κύριος εχθρός κάθε εργοστασίου, «ροκανίζοντας» την απόδοση και την ανταγωνιστικότητά του. Η κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση των απωλειών είναι το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση μιας συστηματικής διαδικασίας εξάλειψής τους.
Ο «τεμαχισμός» κάθε απώλειας και η εμπέδωση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, διασφαλίζουν μια αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία.

 4. Εργαλεία

Τα εργαλεία του TPM «μεταφράζουν» μία πλειάδα ακρωνυμίων σε πολύτιμα μέσα αποτελεσματικής εξάλειψης των απωλειών. Η αξιοποίησή τους απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη των στελεχών της εταιρίας, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

5. Master plan 

Η διαμόρφωση ενός πλήρους και ρεαλιστικού Master plan προσφέρει ένα ξεκάθαρο «οδικό χάρτη» που συντονίζει τα μέλη της ομάδας, και τα στοιχίζει πίσω από τους στόχους του έργου.
Πάνω στους άξονες του Master plan αναπτύσσονται αναλυτικά Action plans για τον καθορισμό των απαιτούμενων εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

6. Στόχοι – Αποτελέσματα

Η επίτευξη

  • 30% μείωσης του κόστους συντήρησης
  • 90% μείωσης των βλαβών
  • 0 ατυχήματα
  • 40% μείωσης αποθεμάτων ανταλλακτικών

δεν αποτελούν εμπορικές υποσχέσεις, αλλά απτά αποτελέσματα ενός επιτυχημένου έργου TPM.

7. TPM consulting

Μία εξειδικευμένη ομάδα με 15ετή εμπειρία στο TPM είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα πλάνα της εταιρίας σας. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων έργων εγγυώνται την ικανοποίηση των προσδοκιών σας.

 

Μπείτε στην ομάδα των πρωταθλητών Hellenic TPM Club