Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Software support

Η επιτυχία κάθε έργου πληροφορική στο χώρο της συντήρησης προϋποθέτει την ολοκληρωμένη παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο του έργου.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Παραμετροποίηση λογισμικού
  • Εκπαίδευση χρηστών
  • Databasemanagement
  • Data migration /entry
  • System Intergation
  • Maintenance/Support