Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Services

Maintenance Expert Support

Εξειδικευμένα στελέχη της Atlantis Engineering, σε ένα ευρύ φάσμα της Συντήρησης και του Asset Management, μπορούν να ενισχύσουν την ομάδα κάθε έργου και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια των στελεχών κάθε εταιρίας. Ενδεικτικές υπηρεσίες αφορούν

Σχεδίαση έργου : Για τη βέλτιστη «μετάφραση» των αναγκών μιας εταιρίας σε προσαρμοσμένες λύσεις.

Εφαρμογή: Για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και την πιστή εφαρμογή του αρχικού πλάνου.

Καθοδήγηση: Για την εμπέδωση αυτοπεποίθησης σε όλη την ομάδα του έργου.

Ολοκλήρωση: Για την «στοίχιση» κάθε έργου στην γενικότερη στρατηγική της εταιρίας.

Change management

Πίσω από κάθε έργο στην περιοχή της συντήρησης κρύβονται άνθρωποι που καλούνται να αλλάξουν «συνήθειες». Από το να εφαρμόσουν μία νέα διαδικασία μέχρι να λειτουργήσουν ένα καινούργιο λογισμικό. Η υπηρεσία «Change management support» προσφέρει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη καλύπτοντας όλο τον κύκλο της αλλαγής:

Κινητοποίηση για να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι την ανάγκη της αλλαγής.

Υποστήριξη για να νιώθουν όλοι ότι μπορούν να συμμετέχουν στο νέο περιβάλλον.

Παρακολούθηση για να εντοπίζονται έγκαιρα αναγκαίες επεμβάσεις στο έργο.

Αναγνώριση για να ανατροφοδοτείται συνεχώς το έργο με νέα «ενέργεια».

Project management

Η σωστή διαχείριση ενός έργου μπορεί να εγγυηθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τον συντονισμό των μελών της ομάδας και την αποφυγή περιττών ενεργειών. Ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις κάθε έργου υποστηρίζεται η:

 • Διαμόρφωση action plan του έργου
 • Διαμόρφωση ατζέντας/ τήρηση πρακτικών συναντήσεων
 • Παρακολούθηση/ απολογισμός των ενεργειών κάθε μέλους
 • Προτεραιοποίηση εργασιών σε κάθε φάση του έργου
 • Κατανομή εργασιών

Software support

Η επιτυχία κάθε έργου πληροφορική στο χώρο της συντήρησης προϋποθέτει την ολοκληρωμένη παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο του έργου.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

 • Παραμετροποίηση λογισμικού
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Database management
 • Data migration /entry
 • System Intergation
 • Maintenance/Support

Maintenance Seminars

Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένη σειράς σεμιναρίων σε θέματα Maintenance & Asset Management έρχεται να υποστηρίξει τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να εισαχθούν και καταρτιστούν στις σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς. Τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδοεπιχειρησιακά και να συνοδεύονται από πρακτική άσκηση μέσα στην ίδια την εταιρία.

Ενδεικτική θεματολογία:

 • Total Productive Maintenance (από τη θεωρία στην πράξη)
 • Autonomous Maintenance
 • Planned Maintenance
 • Εφαρμογή 5S
 • SMED
 • KAIZEN
 • Lubrication
 • Vibration Analysis
 • Maintenance Terminology

Annual Maintenance conference

Από το 2004 και κάθε χρόνο η ATLANTIS Engineering διοργανώνει το Maintenance Forum, ένα συνέδριο – θεσμό στο χώρο της συντήρησης το οποίο αποσκοπεί να κινητοποιήσει το σύνολο του κόσμου της συντήρησης/ asset management στην υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων οργάνωσης και στην ανάδειξη του ρόλου της συντήρησης ως εργαλείου ανταγωνιστικότητας κάθε εταιρίας.

Εκατοντάδες στελέχη έχουν κάθε χρόνο έρχονται να ενημερωθούν για εξελίξεις στον χώρο, να εμπνευστούν από διακεκριμένους ομιλητές, να κερδίσουν εμπειρίες από βέλτιστες πρακτικές και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους από όμορους χώρους.