Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

R & D

H ATLANTIS Engineering επενδύει σταθερά δεκαπέντε χρόνια, στην έρευνα με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη προϊόντων.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη για την αντιμετώπιση προκλήσεων σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντός της, όπως η ολιστική οργάνωση της συντήρησης, τα ευφυή συστήματα αποφάσεων, το World Class Manufacturing, η ενεργειακή διαχείριση, η εκπαίδευση και πιστοποίηση δεξιοτήτων κ.ά.

Διαθέτει εμπειρία σε ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της συντήρησης, του asset management, των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην ηλεκτρονική μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση. Διακρινόμαστε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Ενδεικτικά έργα:

 1. H2020 – SME Instrument Phase 1(Συντονιστής) mainDSS, καινοτόμο ευφυές σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τον τομέα του Maintenance and Asset Management.

http://www.maindss.eu/project.html

 1. H2020 – Composition(Εταίρος) Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (IIMS) που συνδυάζει πραγματικά δεδομένα με δεδομένα προσομοίωσης, σχεδιασμού και πρόβλεψης για την ενίσχυση της αναδιάρθρωσης, κλιμάκωσης και τη βελτιστοποίησης των πόρων και των διαδικασιών μέσα στα εργοστάσια του μέλλοντος.

http://www.composition-project.eu/

 1. H2020 – ZFact0r(Εταίρος) Στόχος του Z-Fact0r είναι να προσφέρει νέες λύσεις για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων παραγωγής μηδενικών ελαττωματικών (ZDM), να φέρει καινοτόμα προϊόντα στην αγορά και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα πρότυπα και τη νομοθεσία.

http://www.z-fact0r.eu/

 1. H2020 –Boost 4.0

Το Boost 4.0 είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία μεγάλων δεδομένων (big data) για Industry 4.0. Θα οδηγήσει στην κατασκευή του Ευρωπαϊκού Χώρου Βιομηχανικών Δεδομένων (European Industrial Data Space) για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Industry 4.0 και θα καθοδηγήσει την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία στην εισαγωγή των big data στο εργοστάσιο, παρέχοντας στον βιομηχανικό τομέα τα απαραίτητα εργαλεία για να αποκτήσει το μέγιστο όφελος από τα big data.

http://boost40.eu

 1. H2020 –Z-Bre4k 

Το Z-Bre4k θα παράγει μια νέα πλατφόρμα πρόβλεψης συντήρησης για την εξάλειψη των απροσδόκητων βλαβών και την επέκταση της ζωής των συστημάτων παραγωγής. Τρία συστήματα θα ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο γνωστικής προγνωστικής συντήρησης.

https://www.z-bre4k.eu

 1. H2020 – IQONIC

Επεκτάσιμη πλατφόρμα παραγωγής μηδενικών ελαττωμάτων που καλύπτει τη συνολική αλυσίδα παραγωγής οπτοηλεκτρικών εξαρτημάτων. Το IQONIC αξιοποιεί το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙΙοΤ) και τις πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, ενορχηστρώνοντας την αλυσίδα επεξεργασίας μέσω οκτώ (8) επεκτάσιμων στρατηγικών σε επίπεδο συστημάτων, σταθμών εργασίας και εργοστασίου.

http://cordis.europa.eu/project/rcn/218403_en.html

 1. H2020 – SatisFactory(Εταίρος) Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για την ενίσχυση, της παραγωγικότητας και τον προγραμματισμό των εργασιών στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων, εμπλουτίζοντας την ευελιξία τους, μέσω της ικανοποίησης των εργαζομένων και της υποστήριξης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.

http://www.satisfactory-project.eu/

 1. H2020 – Level-Up(Εταίρος) Το LEVEL-UP αναπτύσσει Πρωτόκολλα και Στρατηγικές για την παράταση της ωφέλιμης ζωής των μεγάλων επενδύσεων κεφαλαίου και του κρίσιμου βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο στόχος του LEVEL-UP είναι να προσφέρει μια πλατφόρμα που να καλύπτει τον συνολικό κύκλο ζωής των μηχανών, ξεκινώντας από την εγκατάσταση ψηφιακών διδύμων, δράσεις εκσυγχρονισμού για τη διάγνωση και την πρόβλεψη της λειτουργίας τους, τις εργασίες ανακαίνισης και ανακατασκευής προς το τέλος του κύκλου ζωής τους.

http://www.levelup-project.eu/

 1. H2020 – DigiPrime(Εταίρος) To έργο DigiPrime θα αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy, CE), για να αντιμετωπίσει την έλλειψη πληροφόρησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών μίας αλυσίδας αξίας. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αρχές Κυκλικής Οικονομίας, χρησιμοποιώντας την CE πλατφόρμα, θα αυξήσουν την κερδοφορία τους, εκμεταλλευόμενες το Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων (DSS).

https://cordis.europa.eu/project/id/873111

 1. ΓΓΕΤ-Συνεργασία – WelCOM (Εταίρος) Το έργο WelCom προσφέρει μεθόδους, εργαλεία και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής στρατηγικής Condition – Based Maintenance (CBM), με τη χρήση Condition Monitoring (CM), μέσω μίας ευέλικτης ομάδας εργαλείων των λύσεων που βασίζονται σε πλατφόρμες ασύρματο δίκτυο αισθητήρων και φορητές συσκευές.

http://welcom-project.ipet.gr/

 1. FOSS4SMEsErasmus Plus KA2 VET (Συντονιστής) Ανάπτυξη ενός δωρεάν ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα στελέχη και το προσωπικό των ΜΜΕ της Ευρώπης που θα τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες και τις ικανότητες να χρησιμοποιήσουν σωστά το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά τους.

www.foss4smes.eu/

 1. ΓΓΕΤ-Συνεργασία – ECOBuilding(Εταίρος) Ολιστική προσέγγιση κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης που ενσωματώνει τις διαδικασίες διαχείρισης των πάγιων στοιχείων, τις εργασίες εγκατάστασης και τις επιχειρηματικές διαδικασίες με πρότυπα χρήσης μέσω ευφυών συστημάτων.

http://www.ecobuilding-project.gr/ecobuilding/

13.FAME – Erasmus Plus KA2 VET: Το έργο FAME (Fostering the adoption of ICT-enabled Advanced Manufacturing Technologies) αναπτύσσει ένα καινοτόμο πλαίσιο κατάρτισης που περιλαμβάνει ένα αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με διαδικτυακό και συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να βοηθήσει τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν προηγμένες τεχνικές στις κατασκευές.

https://projectfame.eu/

14.H2020 – QU4LITY: Το έργο QU4LITY θα παρουσιάσει με ρεαλιστικό, μετρήσιμο και επαναλήψιμο τρόπο ένα ανοιχτό, πιστοποιημένο και τυποποιημένο, φιλικό προς τις ΜΜΕ, βασισμένο σε δεδομένα κοινό προϊόν για παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων (Zero Defect Manufacturing, ZDM) και ένα μοντέλο υπηρεσιών ZDM για το Factory 4.0 μέσω 5 στρατηγικών ZDM plug & control πιλοτικών μονάδων παραγωγής.

https://qu4lity-project.eu/

15. ΓΓΕΤ – ΕΔΚ PREDICT: To έργο PREDICT βελτιώνει τις διαδικασίες προβλεπτικής συντήρησης σε χώρους εργοστασίων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές. Το PREDICT αξιοποιεί τους ενσωματωμένους αισθητήρες των μηχανών, σύγχρονους αισθητήρες που βασίζονται στο Internet of Things και κάμερες υψηλής ταχύτητας για τη συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα των αισθητήρων τροφοδοτούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, τα οποία προβλέπουν την εμφάνιση βλάβης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα σύστημα συνδυασμού προβλέψεων τροφοδοτεί το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων, DSS, το οποίο ενεργοποιεί τις διαδικασίες προβλεπτικής συντήρησης και ειδοποιεί τους χρήστες την κατάλληλη στιγμή.

https://www.predict-project.gr/home

16. ΓΓΕΤ – ΕΔΚ Q-CONPASS To Q-CONPASS αναπτύσσει ένα καινοτόμο ευφυές σύστημα, ενισχυμένο με σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, για την παρακολούθηση παραγωγής υψηλής διαφοροποίησης με τη χρήση αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων χαμηλού κόστους, εξοπλισμένων με αισθητήρες. Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και η παρακολούθηση στοιχείων εργονομίας, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

http://qconpass.web.auth.gr/