Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

R & D

H ATLANTIS Engineering επενδύει σταθερά δεκαπέντε χρόνια, στην έρευνα με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη προϊόντων.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη για την αντιμετώπιση προκλήσεων σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντός της, όπως η ολιστική οργάνωση της συντήρησης, τα ευφυή συστήματα αποφάσεων, το World Class Manufacturing, η ενεργειακή διαχείριση, η εκπαίδευση και πιστοποίηση δεξιοτήτων κ.ά.

Διαθέτει εμπειρία σε ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της συντήρησης, του asset management, των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην ηλεκτρονική μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση. Διακρινόμαστε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Ενδεικτικά έργα:

1. H2020 – SME Instrument Phase 1 (Συντονιστής) mainDSS, καινοτόμο ευφυές σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τον τομέα του Maintenance and Asset Management.

http://www.maindss.eu/project.html

2. H2020 – SatisFactory (Εταίρος) Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για την ενίσχυση, της παραγωγικότητας και τον προγραμματισμό των εργασιών στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων, εμπλουτίζοντας την ευελιξία τους, μέσω της ικανοποίησης των εργαζομένων και της υποστήριξης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.

http://www.satisfactory-project.eu/

3.  H2020 – Composition (Εταίρος) Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (IIMS) που συνδυάζει πραγματικά δεδομένα με δεδομένα προσομοίωσης, σχεδιασμού και πρόβλεψης για την ενίσχυση της αναδιάρθρωσης, κλιμάκωσης και τη βελτιστοποίησης των πόρων και των διαδικασιών μέσα στα εργοστάσια του μέλλοντος.

http://www.composition-project.eu/

4.   H2020 – Z-Fact0r (Εταίρος) Στόχος του Z-Fact0r είναι να προσφέρει νέες λύσεις για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων παραγωγής μηδενικών ελαττωματικών (ZDM), να φέρει καινοτόμα προϊόντα στην αγορά και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα πρότυπα και τη νομοθεσία.

http://www.z-fact0r.eu/

5.  ΓΓΕΤ-Συνεργασία – WelCOM (Εταίρος) Το έργο WelCom προσφέρει μεθόδους, εργαλεία και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής στρατηγικής Condition – Based Maintenance (CBM), με τη χρήση Condition Monitoring (CM), μέσω μίας ευέλικτης ομάδας εργαλείων των λύσεων που βασίζονται σε πλατφόρμες ασύρματο δίκτυο αισθητήρων και φορητές συσκευές.

http://welcom-project.ipet.gr/

6. Erasmus+ KA2 – AMCOM (Εταίρος) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και παροχή ευκαιριών μάθησης και αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της άτυπης και μη τυπικής μάθησης στους χώρους εργασίας στον τομέα του Asset Management.

http://amcom-project.eu/

7. ΓΓΕΤ-Συνεργασία – IPV-Park (Συντονιστής) Έξυπνο σύστημα διαχείρισης φωτοβολταϊκού πάρκου με δυνατότητα επαλήθευσης απόδοσης ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένων πάνελ, πρόληψης συντήρησης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο σημάτων συναγερμού και βλάβης.

http://ipv-park.eu/el/

8. ΓΓΕΤ-Συνεργασία – ECO-Building (Εταίρος) Ολιστική προσέγγιση κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης που ενσωματώνει τις διαδικασίες διαχείρισης των πάγιων στοιχείων, τις εργασίες εγκατάστασης και τις επιχειρηματικές διαδικασίες με πρότυπα χρήσης μέσω ευφυών συστημάτων.

http://www.ecobuilding-project.gr/ecobuilding/