Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Λογισμικό συντήρησης – software

AIMMS, Leading Asset Management

Aimms Leading Asset Management

Το CMMS είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για κάθε εταιρεία που θέλει να οργανώσει τις διαδικασίες του τμήματος συντήρησης, να ελαχιστοποιήσει την απαιτούμενη γραφειοκρατία και κυρίως να συλλέξει αξιόπιστα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Management.

Το AIMMS, ένα σύγχρονο λογισμικό συντήρησης, έρχεται να υποστηρίξει δομημένα την εταιρική σας στρατηγική και να καλύψει αποδεδειγμένα και την πιο απαιτητική διαδικασία του τμήματος συντήρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για “AIMMS, Leading Asset Management” >>

 

 

mainDSS, Maintenance Decision Support System

mainDSS Maintenance Decision Support System

Είναι πολύ σημαντικό για μία εταιρία να γνωρίζει τα αδύνατα και δυνατά της σημεία, να αντιλαμβάνεται τη θέση της σε σχέση με το περιβάλλον που δραστηριοποιείται και να έχει αποτελεσματική καθοδήγηση σε μια συστηματική προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης.

Tο mainDSS αποτελεί το ενδεδειγμένο εργαλείο για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης. Συνθέτοντας μία webbased πλατφόρμα γνώσης σε θέματα συντήρησης και Asset Management παρέχει αυτοματοποιημένα τρεις κύριες υπηρεσίες:.

Περισσότερες πληροφορίες για “mainDSS, Maintenance Decision Support System” >>