Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Consulting

Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance

H ATLANTIS Engineering εφαρμόζει μία ολιστική μέθοδο που μετατρέπει το TPM (Total Productive Maintenance) σε «οδικό χάρτη» για την κατάκτηση του World Class Manufacturing.

Η δομή των πυλώνων του TPM αποσαφηνίζει και εμπλουτίζει το ρόλο κάθε μέλους, από τον χειριστή μέχρι τη διοίκηση, χτίζοντας μία αποδοτική ομάδα χωρίς κενά και επικαλύψεις.

Ο καθένας γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει σωστά από την πρώτη φορά.

Περισσότερες πληροφορίες για “Total Productive Maintenance” >>

 

TPM club

Total Productive Maintenance ClubΤο TPM ως εργαλείο για την επίτευξη του World Class Manufacturing ίσως να αποτελεί πλέον και αναγκαιότητα για τις εταιρίες που θέλουν να ανταπεξέλθουν στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η επιτυχία ενός προγράμματος TPM στηρίζεται πέρα από την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών, στην παραγωγή ιδεών, την εφευρετικότητα, την καινοτομία. Το περιεχόμενό του, και τα όρια του διευρύνονται καθημερινά μέσα στους χώρους της παραγωγής. Κάθε ομάδα TPM σε κάθε εργοστάσιο παράγει καθημερινά νέες ιδέες καινούργιες πρακτικές. Είναι εμφανές ότι η συστηματική επικοινωνία αυτών των ομάδων, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ακόμα πιο επιτυχημένη και αποτελεσματική του TPM σε κάθε εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες για “TPM Club” >>

Maintenance Key Performance Indicators

Maintenance KPIsΣτη συντήρηση, που τις περισσότερες φορές αποτελεί το «μαύρο κουτί» των επιχειρήσεων, η χρήση δεικτών απόδοσης είναι αναγκαία όχι μόνο για την καλύτερη διοίκηση του τμήματος, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας κοινής «γλώσσας επικοινωνίας» μεταξύ του τεχνικού κόσμου και της οικονομικής διεύθυνσης, προάγοντας τη συναντίληψη επί των καθημερινών αναγκών.

Η επιλογή KPIs βάσει των διεθνών προτύπων (ΕΝ 15341, ISO 14224, VDI 2893) διασφαλίζει αφενός την συσχέτιση μεταξύ αναγκών παρακολούθησης και μετρούμενων μεγεθών, αφετέρου διαμορφώνει το πλαίσιο για τη σύγκριση των εταιρικών αποδόσεων με ομοειδείς εταιρίες, μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για “Maintenance Key Performance Indicators” >>

Condition Based Maintenance

Condition based MaintenanceΗ έγκαιρη διάγνωση των μηχανισμών φθοράς, μέσω της λήψης και ερμηνείας μετρήσεων από τον εξοπλισμό, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης και του ρίσκου από την εμφάνιση ανεπιθύμητων αστοχιών. Το CBM υποστηρίζεται πλέον από ώριμες τεχνολογίες και κατέχει δεσπόζουσα θέση στο μίγμα της στρατηγικής συντήρησης κάθε εταιρίας που επιδιώκει την αριστεία στη συντήρηση.

Είτε με την εγκατάσταση μόνιμων αισθητήρων, είτε με τη χρήση φορητών συσκευών, κυρίως για μέτρηση δονήσεων, οι CBM σύμβουλοι της ATLANTIS Engineering εγγυώνται τη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος διάγνωσης και πολλές φορές πρόγνωσης των βλαβών.

Περισσότερες πληροφορίες για  “Condition Based Maintenance” >>