Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Πελάτες

Βιομηχανία

Στο κλάδο «Βιομηχανία» περιλαμβάνονται εταιρίες τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, μετάλλων, ποτών, υψηλής τεχνολογίας, χάρτου, δομικών υλικών, κλπ.

“...Η ανάγκη να διοικήσουμε ενιαία τα τμήματα συντήρηση σε 5 εργοστάσια του ομίλου μας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία μας οδήγησε στη συνεργασία μας με την ATLANTIS Engineering. Η επιλογή μας δικαιώθηκε…„ tyras-logo        

Ρίζος Κωνσταντίνος,
Τεχνικός Διευθυντής ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

“...H  ATLANTIS Engineering αποτέλεσε την αξιόπιστη λύση στην ομαλή εισαγωγή του TPM στην εταιρία μας. Η καθοδήγηση των στελεχών της εξασφάλισε τα μέγιστα αποτελέσματα στο έργο, προφυλάσσοντάς μας από πολλές αστοχίες…„ bic 250x250  

Γεωργίου Γεώργιος,
General Facilities & Shavers Plant Maintenance Manager

“Οι ανάγκες και το αυξημένο κόστος συντήρησης των γραμμών παραγωγής μας κατά τη λειτουργία 24/7 προϋποθέτει μια καλά οργανωμένη διαδικασία. H αποτελεσματική εφαρμογή της προληπτικής συντήρησης και η οργάνωση μιας αποθήκης ανταλλακτικών με χιλιάδες κωδικούς, αποτελούσε πάντοτε στόχο για την εταιρεία μας. Σήμερα μετά από 4 χρόνια εφαρμογής του AIMMS έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε μια αποθήκη ενεργών κωδικών και να περιορίσουμε αστοχίες που εστιάζονταν σε συνήθη και ουσιώδη προβλήματα…„ fibran 250x250

Αλέξανδρος Τσόγκας,
Plastic Division Technical Manager – Chief of Maintenance

Υπηρεσίες

Στο κλάδο «Υπηρεσίες» περιλαμβάνονται Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Εμπορικά Κέντρα, Εταιρίες τεχνικής υποστήριξης κλπ.

“...H  ATLANTIS Engineering αποτέλεσε για εμάς τον ιδανικό συνεργάτη στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε υψηλά επίπεδα απόδοσης των Τεχνικών Υπηρεσιών της αλυσίδας των ξενοδοχειακών μας μονάδων…„ sani-testimon      

Μυλωνάς Αθανάσιος,
Διευθυντής Συντήρησης και Παγίων

"...Με τη συνεργασία της υπηρεσίας μας με την ATLANTIS ENGINEERING κατέστη δυνατή η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων βλαβών, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη μέθοδο και τα εργαλεία που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.."auth    

Νικόλαος Κ. Μανουσαρίδης,
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Α.Π.Θ.

“...υποστηρίζοντας πάνω από 40 data centers, με βασικό αντικείμενο το monitoring, την συντήρηση,  υποστήριξη και λειτουργία των κρίσιμων Η/Μ υποδομών τους,  οι ανάγκες διαχείρισης και κυρίως προγραμματισμού των εργασιών μας είναι μία πολύ απαιτητική και σύνθετη διαδικασία. Το AIMMS πραγματικά μας απλοποίησε το πρόβλημα και συνέβαλε ώστε το επίπεδο των υπηρεσιών μας να ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα των εγκαταστάσεων που υποστηρίζουμε…„      

Κάνταρος Δημήτρης,
Διευθυντής Λειτουργίας Data Centers

"Ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το λογισμικό AIMMS Web & Mobile τον  Φεβρουάριο 2020. Θέλαμε να επιτύχουμε πλήρη επιχειρησιακή υπεροχή σε σχέση με τα καθημερινά αιτήματα συντήρησης που λαμβάνονται από καθένα από τα κτίρια που διαχειριζόμαστε. Μέχρι τώρα όλες οι δραστηριότητες συντήρησης που έφταναν στο τμήμα συντήρησης καταγράφονταν χειροκίνητα σε βιβλίο συντηρήσεων. Λαμβάναμε αιτήματα για βλάβες που συνέβαιναν και επεμβαίναμε πυροσβεστικά. Τώρα με το σύστημα AIMMS, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε όλες τις εργασίες σωστά και όλες οι λεπτομέρειες καταγράφονται στο σύστημα AIMMS το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Cloud. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε πολύ νωρίτερα για την προληπτική συντήρηση όλων των σημαντικών σημαντικών περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ένα από τα κτίρια και αυτό μας βοηθά να αποφύγουμε την "πυροσβεστική"συντήρηση. Ο πελάτης έχει επίσης πρόσβαση στο σύστημα και είναι σε θέση να βλέπει τις λεπτομέρειες κάθε ενός από τα αιτήματα που δηλώνονται στο σύστημα σε καθημερινή βάση. Ο Jojy Thomas ήρθε στο Μπαχρέιν για να μας εκπαιδεύσει και να σχεδιάσει τις φάσεις του έργου για την υλοποίηση του AIMMS. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την υποστήριξη που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής, καθώς και με τη συνεργασία που λαμβάνουμε από την Ελλάδα. Ανυπομονώ για μελλοντική υποστήριξη σε σχέση με την περαιτέρω απλοποίηση των καθημερινών λειτουργικών εργασιών, όπως η αυτοματοποίηση του συστήματος χρέωσης για καθένα από τους καταναλωτές / ενοικιαστές κάθε μήνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που τους προτείνω και τους εύχομαι καλή επιτυχία στα μελλοντικά τους έργα. "

Elite Facility Management CO. 

Kiran Kumar – Operation Manager,

Δίκτυα

Στο κλάδο «Δίκτυα» περιλαμβάνονται εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, λιμάνια, εταιρίες διαχείρισης στόλων, κλπ.

“Το λογισμικό AIMMS αποτέλεσε στρατηγικό εργαλείο στην οργάνωση των διαδικασιών των Υδροηλεκτρικών Μονάδων μας. Σε συνάρτηση με την άρτια καθοδήγηση που είχαμε σε πολλαπλά επίπεδα, καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε στην αρχή του έργου„

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης,
ΔΕΗ/Διευθυντής Συγκροτήματος Αλιάκμονα