Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Maintenance Seminar

Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένη σειράς σεμιναρίων σε θέματα Maintenance & Asset Management έρχεται να υποστηρίξει τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να εισαχθούν και καταρτιστούν στις σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς. Τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδοεπιχειρησιακά και να συνοδεύονται από πρακτική άσκηση μέσα στην ίδια την εταιρία.

Ενδεικτική θεματολογία:

  • Total Productive Maintenance (από τη θεωρία στην πράξη)
  • Autonomous Maintenance
  • Autonomous Maintenance
  • Planned Maintenance
  • Εφαρμογή 5S
  • SMED
  • KAIZEN
  • Lubrication
  • Vibration Analysis
  • Maintenance Terminology