Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Condition Based Maintenance

Η έγκαιρη διάγνωση των μηχανισμών φθοράς, μέσω της λήψης και ερμηνείας μετρήσεων από τον εξοπλισμό, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης και του ρίσκου από την εμφάνιση ανεπιθύμητων αστοχιών. Το CBM υποστηρίζεται πλέον από ώριμες τεχνολογίες και κατέχει δεσπόζουσα θέση στο μίγμα της στρατηγικής συντήρησης κάθε εταιρίας που επιδιώκει την αριστεία στη συντήρηση.

Είτε με την εγκατάσταση μόνιμων αισθητήρων, είτε με τη χρήση φορητών συσκευών, κυρίως για μέτρηση δονήσεων, οι CBM σύμβουλοι της ATLANTIS Engineering εγγυώνται τη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος διάγνωσης και πολλές φορές πρόγνωσης των βλαβών.

Υπηρεσίες

 • Μελέτη κρισιμότητας/αξιολόγησης εξοπλισμού
 • Αποτύπωση Failure Modes (FMECA), επιλογή παραμέτρων παρακολούθησης
 • Επιλογή μεθοδολογίας λήψης μετρήσεων, ανάπτυξη συστήματος
 • Ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Προετοιμασία και κοινοποίηση αναφορών δεδομένων
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Συνεχής υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης του συστήματος CBM

Πλεονεκτήματα / Αποτελέσματα   

 • Έμπειρη ομάδα μηχανικών με συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή έργα CBM
 • Αποτελεσματική χρήση υφιστάμενων πόρων
 • Αύξηση διαθεσιμότητας
 • Βελτίωση ταχύτητας και πιστότητας λήψης αποφάσεων