Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

Change Management

Πίσω από κάθε έργο στην περιοχή της συντήρησης κρύβονται άνθρωποι που καλούνται να αλλάξουν «συνήθειες». Από το να εφαρμόσουν μία νέα διαδικασία μέχρι να λειτουργήσουν ένα καινούργιο λογισμικό.

Η υπηρεσία «Change management support» προσφέρει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη καλύπτοντας όλο τον κύκλο της αλλαγής:

Κινητοποίηση για να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι την ανάγκη της αλλαγής.

Υποστήριξη για να νιώθουν όλοι ότι μπορούν να συμμετέχουν στο νέο περιβάλλον.

Παρακολούθηση για να εντοπίζονται έγκαιρα αναγκαίες επεμβάσεις στο έργο.

Αναγνώριση για να ανατροφοδοτείται συνεχώς το έργο με νέα «ενέργεια».