Τοπολογία εγκαταστάσεων

Αποτυπώστε σε δεντρική μορφή τα σύνολο των εγκαταστάσεών σας της εταιρίας σας. Καταχωρήσετε το σύνολο του εξοπλισμού βάσει του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Καρτέλα μηχανής

Αρχειοθετήστε όλες τις σημαντικές πληροφορίες μιας μηχανής στην καρτέλα της.

  • Γενικές πληροφορίες (μοντέλο, σειριακό αριθμό, κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, λήξη εγγύησης, κόστη κλπ).
  • Ανταλλακτικά ανα μηχανή.

  • Επισυνάψεις (φωτογραφίες, σχέδια μηχανών, manual).

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Μετρήσεις – Μετρητικά σημεία (θερμοκρασίες, πιέσεις κλπ).

  • Προληπτικές συντηρήσεις (Ετήσιες, Μηνιαίες).

  • Μετακινήσεις μηχανών.

  • Ιστορικό εργασιών.