Καρτέλα ανταλλακτικών

Διαμορφώστε τη λίστα των ανταλλακτικών της αποθήκης σας. Καταγράψτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στην καρτέλα κάθε ανταλλακτικού και προσδιορίστε τις βέλτιστες min-max ποσότητες. Ταυτόχρονα τηρήστε λίστα προμηθευτών ανά κατηγορία ανταλλακτικών.

Αναλώσεις ανταλλακτικών

Βρείτε εύκολα στην αποθήκη τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε ακόμα και όταν δεν υπάρχει αποθηκάριος. Χρεώστε και μέσω του Mobile scanner τα ανταλλακτικά στην Εντολή Εργασίας σας. Ενημερώστε αυτόματα τις αναλώσεις στο ERP της εταιρίας σας.

Προμήθειες

Λάβετε προσφορές από τους προμηθευτές σας, οργανώστε τις παραγγελίες σας, και παραλάβετε οργανωμένα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την συντήρηση του εξοπλισμού σας.