Δήλωση Αιτημάτων Εργασίας

Δώστε τη δυνατότητα σε όλους, για απευθείας δήλωση στο Aimms Web κάθε αιτήματος προς τμήμα συντήρησης για την αποκατάσταση ενός προβλήματος ή για την υλοποίηση μιας πρότασης βελτίωσης.

Κατάλογος εργασιών

Διαχειριστείτε άμεσα τις εκκρεμότητές σας, δείτε την πρόοδο εκτέλεσης των «ανοικτών» εργασιών, και αποκτήσετε πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες εργασιών που ολοκληρώθηκαν. Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες ταχείας ανάθεσης εργασιών σε τεχνίτες.

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Εντολών Εργασίας

Προσδιορίστε τα αναγκαία εργαλεία, σχέδια, ανταλλακτικά και οδηγίες για την αποκατάσταση μιας βλάβης και στη συνέχεια προγραμματίστε την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας, βάσει της διαθεσιμότητας των τεχνικών σας ή/και των υπεργολάβων σας.