AIMMS Βιομηχανία

Το AIMMS έχει ενσωματώσει όλες τις καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί ένα οργανωμένο τμήμα συντήρησης, αποτελώντας πλέον όχι ένα απλό λογισμικό, αλλά έναν έμπειρο «σύμβουλο συντήρησης» που θα ήθελε ο κάθε Τεχνικός Διευθυντής μιας βιομηχανίας.

Τι κερδίζετε;


 • Πλήρης αποτύπωση και τεκμηρίωση παραγωγικού εξοπλισμού

 • Οργάνωση και τυποποίηση όλων των διαδικασιών του τμήματος συντήρησης

 • Δομημένη μετάβαση από την κατασταλτική στην προληπτική συντήρηση

 • Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας

 • Μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών συντήρησης

 • Έλεγχος και ανάλυση κόστους συντήρησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ενσωμάτωση απλής και εύκολης διαδικασίας δήλωσης εργασιών μέσα από την παραγωγή ή/και από το τεχνικό τμήμα

 • Εύκολη προσαρμογή καθημερινών διαδικασιών (Workflow) στην κουλτούρα και της ανάγκες κάθε εργοστασίου

 • 'Εγκαιρος εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων πριν μετεξελιχθούν σε βλάβες.

 • Λύση στα προβλημάτα «επικοινωνίας» μεταξύ παραγωγής και συντήρησης.

 • Εντοπισμός και ριζική αντιμετώπιση των συχνότερα επαναλαμβανομένων βλαβών

 • Άμεση πρόσβαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στο ιστορικό της μηχανής μειώνοντας τον χρόνο ανεύρεσης των αιτιών της βλάβης.

 • Δυνατότητα χρήσης κινητών/tablet για την τεκμηρίωση εργασιών (Work orders)

 • Αξιοποίηση της εμπειρίας μηχανικών (είτε έχουν αποχωρήσει από την εταιρία, είτε εργάζονται σε διαφορετική βάρδια)

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

 • Διαμόρφωση προγραμμάτων συντήρησης ανά κατηγορία εξοπλισμού (βιβλιοθήκες)

 • Προγραμματισμός και έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

 • Ορισμός περιοδικότητας εκτέλεσης των προγραμμάτων συντήρησης (Ημερολογιακά, βάσει χρήσης, βάσει κατάσταστης).

 • Σύνδεση προληπτικής συντήρησης με τις εμφανιζόμενες βλάβες.

 • Τυποποίηση των εργασιών της βασικής συντήρησης (λίπανση, καθαριότητα) και σταδιακή μεταβίβασή τους στους χειριστές των μηχανών.

 • Αυτοματοποίηση των καθημερινών ελέγχων και μέσω κινητών/tablet

 • Διαμόρφωση "δρομολογίων" συντήρησης (λίπανση - έλεγχος - καθαρισμός).

 • Ορισμός μετρητικών σημείων και συλλογή σημάτων από μηχανές (θερμοκρασίες, πιέσεις, κλπ)

 • Σχεδίαση και χρονοπρογραμματισμός προγραμμάτων συντήρησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Το AIMMS συνδέει τους τεχνίτες, αποθηκάριους, προμηθευτές, και τμήμα προμηθειών μέσα από ένα απλό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας.
 • Αυτόματη κωδικοποίηση ανταλλακτικών
 • Ορισμός και έλεγχος αποθεμάτων ασφαλείας
 • Σύνδεση αναλώσεων με εντολές εργασίας
 • Διαχείριση εναλλακτικών προσφορών
 • Ορισμός δικαιωμάτων έγκρισης παραγγελιών
 • Εύκολη απογραφή μέσω κινητών/Bar code readers
 • Πακολούθηση ύψους αποθεμάτων/ κόστους αναλλωθέντων
Δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έκδοση συγκριτικών αποτελεσμάτων μεταξύ μηχανών, ανταλλακτικών, εργαζομένων, κέντρων κόστους.

Υποστήριξη Τεχνικής Διεύθυνσης στη λήψη αποφάσεων μέσω δομημένων αναφορών

Δυνατότητα θέσπισης και παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων.

Δυνατότητα προϋπολογισμού και απολογισμού του χρόνου και του κόστους των εργασιών συντήρησης.

Δείτκες απόδοσης για το σύνολο της δραστηριότητας της συντήρησης (π.χ. διαθεσιμότητα μηχανών, υπερωρίες, κινήσεις ανταλλακτικών κλπ.).

Δυνατότητα παρακολούθησης μακροχρόνιων έργων που αναλαμβάνει το τμήμα συντήρησης (εγκαταστάσεις, κτιριακά, δίκτυα κλπ.).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΆΘΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΙΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ WORKFLOWS

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμογές μας σε όλη την Ελλάδα

Εσείς χρειάζεστε ένα πληροφοριακό σύστημα συντήρησης στην επιχείρησή σας;

Ολοκληρώστε το παρακάτω quiz για να παρετε την απάντηση.

 1. Αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στην επιδιόρθωση των βλαβών από ότι στην προληπτική συντήρηση;
 2. Σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο στην ανεύρεση ανταλλακτικών;
 3. Πιστεύετε ότι έχετε «άχρηστα» ανταλλακτικά ή υπερβολικές ποσότητες στην αποθήκη σας;
 4. Θέλετε να γνωρίζετε το κόστος της συντήρησης ακόμα και σε επίπεδο μηχανής;
 5. Επιθυμείτε να εξαλείψετε τη γραφειοκρατία που απαιτούν οι διαδικασίες της συντήρησης και η εφαρμογή των προτύπων του ISO:9000;
 6. Αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να θέσετε μετρήσιμους στόχους στο τμήμα της συντήρησης;
 7. Θέλετε να μετατρέψετε τα άσκοπα δεδομένα που συλλέγετε σε πολύτιμες πληροφορίες;
 8. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνάμεις και κατασπατάληση χρόνου στο τμήμα της συντήρησης;
 9. Νιώθετε ότι το τμήμα συντήρησης πρέπει να δουλέψει πιο απλά, δομημένα και με προγραμματισμό;
 10. Πιστεύετε ότι ο χρόνος ζωής και η αποτελεσματικότητα των μηχανών σας είναι μικρότερη από αυτή που προδιαγράφουν οι κατασκευαστές τους;

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1-3 Η εταιρία σας δεν είναι έτοιμη να αξιοποιήσει ένα πληροφοριακό σύστημα συντήρησης (CMMS)
4-6 Η εταιρία σας είναι ώριμη να λειτουργήσει αποδοτικά μέσω ενός CMMS
7-10 Το τμήμα συντήρησης στην εταιρία σας δυσλειτουργεί. Η εγκατάσταση ενός CMMS αποτελεί αναγκαιότητα