Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

AIMMS – Technology

Web based & mobile app.

Το AIMMS έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά με Web τεχνολογίες, απλοποιώντας τις διαδικασίες εγκατάστασης και χρήσης του συστήματος. Επιπλέον για την υποστήριξη απομακρυσμένων χρηστών προσφέρονται native εφαρμογές για φορητές συσκευές με Android και iOS, προσδίδοντας επιπλέον ευελιξία στη λειτουργία του τμήματος συντήρησης.

Database agnostic

Η διαχείριση των δεδομένων του συστήματος μπορεί να γίνει με τη χρήση οποιουδήποτε Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (όπως ενδεικτικά Qracle, SQL Server, MySQL, DB2, κλπ). Έτσι μπορείτε να παραμείνετε στις τεχνολογίες με τις οποίες είσαστε ήδη εξοικειωμένοι και να μειώσετε το συνολικό κόστος διαχείρισης των υποδομών σας.

 Multi-tier

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής διαιρούνται σε έναν αριθμό από στρώματα (tiers) , τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Κάθε ένα από τα στρώματα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του λειτουργώντας είτε στο ίδιο είτε σε ξεχωριστό υπολογιστικό περιβάλλον με τα υπόλοιπα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διαχωρισμού καθηκόντων, υποστήριξης λειτουργίας της εφαρμογής σε κατανεμημένο περιβάλλον και κλιμάκωσης (scaling) του συστήματος σε περιπτώσεις ανάγκης για υποστήριξη αυξημένου φόρτου εργασίας.

 Service-Oriented Architecture

Οι λειτουργίες της εφαρμογής ομαδοποιούνται σε ενιαίες λογικές μονάδες οι οποίες παρέχονται με τη μορφή υπηρεσιών. Έτσι παρέχεται αυξημένη συντηρησιμότητα των εφαρμογών, μιας και οι υπηρεσίες και οι χρήστες της υπηρεσίας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι (decoupled), όπως και δυνατότητα «κατανάλωσης» των υπηρεσιών από συστήματα που λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρμες και έχουν υλοποιηθεί με διαφορετικά εργαλεία.

 RESTful API

Η χρήση του RESTful API διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με ετερογενή συστήματα (ERP, WMS, SCADA κλπ) καθιστώντας τις διαδικασίες ολοκλήρωσης εξαιρετικά απλές, ανεξάρτητα από την τεχνολογική πλατφόρμα του απομακρυσμένου συστήματος.