Καλώς Ήρθατε στην Atlantis

AIMMS – Features

Ασφάλεια

  • Confidentiality (Εμπιστευτικότητα): Οι πληροφορίες του συστήματος δεν είναι διαθέσιμες σε κανέναν άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίον αρχικά προορίζονταν. Στο AIMMS η εμπιστευτικότητα διασφαλίζεται με τη χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και με έλεγχο επιπέδου πρόσβασης μέσω της τήρησης αντίστοιχων καταλόγων.
  • Integrity (Ακεραιότητα): Το σύστημα προστατεύει τις διακινούμενες πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις. Κάθε πληροφορία ανακτάται με την ίδια ακριβώς μορφή με την οποία αρχικά καταχωρήθηκε, μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης και κωδικών ανίχνευσης σφαλμάτων στα δεδομένα.
  • Availability (Διαθεσιμότητα): Οι πληροφορίες και γενικότερα οι πόροι του συστήματος είναι συνεχώς διαθέσιμα προς τους «νόμιμους» χρήστες του συστήματος, λόγω της ενσωματωμένης προστασίας εναντίον των συχνά χρησιμοποιούμενων τεχνικών επίθεσης, όπως SQL injection, session hijacking, cross-site scripting, κλπ.

Πολυγλωσικότητα

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των τεσσάρων (4) γλωσσών που υποστηρίζει σήμερα η εφαρμογή, βελτιώνοντας την φιλικότητα του συστήματος.

Πολυεταιρικό

Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης μιας εταιρίας/ομίλου, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανεξάρτητη λειτουργία της κάθε μονάδας.

Προσαρμόσιμο

Πλήρης προσαρμογή του συστήματος στις προσωπικές ανάγκες κάθε χρήστη μέσω της ευέλικτης ατομικής διαμόρφωσης οθονών και αναφορών, της προσθήκης οντοτήτων, αλλά και του καθορισμού δικαιωμάτων και ρόλων.

Χρήση ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος

Η εφαρμογή λειτουργεί σε όλους τους γνωστούς Web browsers (Crhome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, κλπ.).

Scalability

Ο πολύ-επίπεδος και βασισμένος σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα σχεδιασμός της εφαρμογής επιτρέπει την αντιμετώπιση αύξησης στο φόρτο κίνησης με απλό τρόπο, χωρίς μειώσεις στην ταχύτητα της εφαρμογής και στη γενικότερη εμπειρία χρήσης του συστήματος.

Modularity

Η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει να στον χρήστη να επιλέξει μόνο τα modules του συστήματος που απαιτούνται για την κάλυψη των εταιρικών του διαδικασιών.